ΠΑΡΟΧΕΣ

 

 

♥ Μεταφορά με ιδιόκτητο σχολικό λεωφορείο
♥ Κλιματιζόμενες αίθουσες
♥ Υγιεινή παρακολούθηση & διατροφή
♥ Ασφαλιστική κάλυψη
♥ Συνεργασία με παιδοψυχολόγο, παιδίατρο, οδοντίατρο, εργοθεραυπευτή, σχολή γονέων
♥ Α
πογευματινά τμήματα & τμήματα Σαββάτου κατόπιν αιτήματος