Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

 

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά:

♥ Να κοινωνικοποιηθούν.
♥ Να αναπτυχθούν πνευματικά, ψυχοσωματικά, αισθητικά με τρόπο αβίαστο και φυσικό.
♥ Να γίνουν άτομα δημιουργικά και συγκροτημένα, ικανά να ανακαλύπτουν και να δημιουργούν.
♥ Να τους χαρίσουμε αγάπη, μάθηση και παιχνίδι μέσα σε ενα κλίμα ασφάλειας, αυτοεπιβεβαίωσης και αποδοχής της ατομικότητας τους.